Blog


Backlink là gì? Yếu tố đánh giá backlink chất lượng trong SEO

Contents1 Khái niệm cơ bản về Backlinks1.1 Backlinks và tầm quan trọng nắm giữ thế cuộc trong SEO1.2 Các yếu tố đánh giá backlink chất lượng1.3 Các dạng backlink Khái niệm cơ bản về Backlinks Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link( direct link ) và......

XEM THEEMSEO |
December 19, 2016

Anchor Text là gì?

Anchor Text là gì? Anchor Text nằm trong các thuật ngữ của website, Anchor text được định nghĩa rất gẫn gũi là một đoạn văn bản có chứa liên kết...


Page 1 of 10112345...102030...Last »