Tag: Cốc cốc


Cốc Cốc đang âm thầm xóa các đường link quảng cáo vi phạm Sáng nay (17/5/2016), theo một số thông tin phản ánh thì trình duyệt Cốc Cốc xuất hiện nhiều đường dẫn , hình ảnh vi phạm chính sách quảng cáo cốc cốc ví dụ điển hình như link Game 52la.vn không còn xuất hiện trong mục Games và liên kết về vechai – thư quán – blog truyện đã không còn nằm trong Book – Stories nữa. Trang game 52la.vn sa đó cũng đã đóng cửa trang web và không......

XEM THÊM