Tag: facebook


Instagram đã từng là công cụ thu hút tương tác hiệu quả đáng kinh ngạc trong số khách hàng hiện tại của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cũng muốn sử dụng nền tảng này theo cách hiệu quả để tiếp cận đối tượng mới. Chuỗi video này rất thú vị, thân thiện và hào hứng – giới thiệu mục đích của Birchbox – và kết quả là chúng ta đã thấy mức tăng đáng kể trong nhận thức về thương hiệu. Birchbox tạo chiến dịch Quảng cáo Video trên Instagram Birchbox đã......

XEM THÊM