Tag: seo


Backlink là gì? Yếu tố đánh giá backlink chất lượng trong SEO

Khái niệm cơ bản về Backlinks Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link( direct link ) và khi người dùng click vào đường liên kết đó thì sẽ đẫn tới website của bạn. Backlink có vai trò gì ? Đối với các SEOer tầm cỡ thì việc......

XEM THÊMSEO |
December 19, 2016

Anchor Text là gì?

Anchor Text là gì? Anchor Text nằm trong các thuật ngữ của website, Anchor text được định nghĩa rất gẫn gũi là một đoạn văn bản có chứa liên kết...


Page 1 of 212