Dùng Instagram để seo website hiệu quả

0
449

Dùng Instagram để seo website hiệu quả

Với 1 trong 6 chiến lược, bạn dễ dàng tinh chỉnh được tài khoản Instagram để phù hợp Seo. Bạn nhanh chóng thấy được rằng số lượng tiếp cận, người theo dõi và sự tương tác tăng dần bởi bạn dành cả thời gian để tiến hành tối ưu về tài khoản Instagram cho social Marketing. Bạn cần nhớ rằng việc social marketing chính là việc dùng văn bản, hashtags có liên quan để có thể kể câu chuyện nào đó.

Dùng Instagram Business để tiến hành quảng cáo

Bạn dùng Instagram cho các doanh nghiệp để có thể quảng bá được thông điệp thương hiệu, tăng khả năng về hiển thị. Khi bạn đã xác định được cụm từ khóa cũng như hashtag nào hoạt động tốt, bạn nên mạo hiểm. Instagram có tài khoản cho doanh nghiệp nên bạn dễ dàng tìm kiếm được các số liệu, gán kênh mục tiêu để  có thể tăng SEO mà không phải nỗ lực. Việc dành thời gian cũng như tiền bạc để có thể quảng cáo ở trên Instagram là đầu tư rất lớn.

Influencer Marketing

Những content marketing trên Social Media đều là vua. Viết cách sáng tạo để dùng ở trên Instagram là dùng người ảnh hưởng nhằm thúc đẩy được thông điệp của thương hiệu mà bạn muốn được nhiều người biết tới. Influencers là người nổi tiếng, blogger nổi tiếng hay người kết nối cao. Tìm người ảnh hưởng ở trên mạng Instagram cũng như tìm vài người phù hợp. Dùng Influencer marketing là điều mới nhưng mang đến thành công cho các thương hiệu.

Tổ chức các cuộc thi với nhiều giải thưởng

Dù các mạng xã hội khác trước đó đã tiến hành tổ chức các cuộc thi nhưng mạng xã hội Instagram chính là nguồn tài nguyên vô cùng tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu cuộc thi. Bạn nên đầu tư ít tiền cho việc tặng các giải thưởng thi ở trên Instagram giúp bạn có được nhiều người follow. Nếu như bạn tổ chức cuộc thi nhằm tăng được hình ảnh ở trên Instagram, bạn nên nhớ mạng xã hội Instagram là ứng dụng hình ảnh, người dùng sẽ ở đó để có thể thưởng thức hình ảnh ở trong feed. Điều này là cuộc thi sẽ là cuộc thi có nhiều hình ảnh.

Dùng dữ liệu để có thể xác định được chiến lược

Các dữ liệu có liên quan tới Google đều có index social media profiles không. Các bộ máy tìm kiếm như Google hay Binh đều index social profiles trong kết qảu nhưng điều đó chưa xác định một cách rõ ràng. Dù ở hiện tại thì công cụ đó xếp hạng dựa vào nền tảng truyền thông xã hội, bạn cần chú trọng tới Seo để có thể social marketing bởi công cụ tìm kiếm luôn phát triển không ngừng. Ở trong tương lai thì tài khoản Instagram được index nên việc dùng Instagram làm SEO rất hiệu quả.

Tiến hành nghiên cứu các từ khóa, Hashtags

Chúng ta thường dùng Google Keywrod Planner để có thể nghiên cứu từ khóa. Khi nhắc tới Instagram, bạn thấy đó không phải là công cụ giúp bạn đánh giá các từ khóa, hashtag để xem bạn đọc dùng hashtag gì ở trên Instagram. Nhưng ứng dụng Instagram sẽ không dùng hastags theo hiển thị mức độ có liên quan. Điều đó phụ thuộc lớn vào người làm nội dung để có thể xác định được hashtags hoạt động tốt nhất là cái nào.

Các định được thông điệp thương hiệu

Để SEO tốt ở trên Instagram thì bạn nên nỗ lực điều chỉnh thông điệp thương hiệu. Bạn thực hiện vài từ khóa ngắn và hashtag có liên quan sẽ được dùng thường xuyên. Bạn nhớ Instagram chuyên về hình ảnh nên bạn cần phải rút ngắn về thông điệp mà tập trung vào hình ảnh.

Xem thêm