[TƯ DUY CHIẾN LƯỢC] TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

0
835
businesswoman and plan business strategy

[TƯ DUY CHIẾN LƯỢC] TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

Việc triển khai kế hoạch chiến lược đòi hỏi phải đưa những dự án vào thay đổi vào hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu chiến lược. Hãy học cách thay đổi hướng đến tương lai trong khi vấn đề tối đa năng lực hoạt động hiện tại.

QC : In hộp đựng mỹ phẩm đẹp ở Hà Nội

XÁC ĐỊNH MỨC ƯU TIÊN CHO THAY ĐỔI

Bước đầu tiên trong việc triển khai chiến lược là xác định các lĩnh vực cần cải tiến. Hãy so sánh tình hình hiện tại với tiêu chuẩn lý tưởng để xem khoảng cách nằm ở đâu, sau đó cần phân nhóm những thay đổi có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược thành những lĩnh vực cần hành động tức thời.

LIỆT KÊ NHỮNG CẢI TIẾN

Hãy lập danh sách tổng thể gồm khoảng 50 đến 100 vấn đề cần cải tiến để giúp chiến lược mới thành công. Việc này sẽ tạo cho bạn điểm xuất phát cho quá trình hoạch định thay đổi. Bạn có thể tự mình soạn ra danh sách này nếu việc đó dễ dàng đối với mình, còn không thì có thể yêu cầu những thành viên chủ chốt của nhóm động não tìm ý tưởng cùng với bạn. Nên đặt câu hỏi “Xét những điều chúng ta đang cố đạt được, lý tưởng nhất thì tổ chức của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và con người?”. Sẽ có một loạt câu trả lời cho câu hỏi này. Lúc này bạn sẽ biết điều gì là lý tưởng.

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH

Bằng cách đánh giá lại tình hình hiện tại và so sánh với tiêu chuẩn lý tưởng, bạn sẽ không bao giờ lắp đầy được khoảng cách. Chúng sẽ không bao giờ lắp đầy được, bởi vì luôn có chỗ chưa hoàn hảo cần phải cải tiến cho phù hợp. Tuy nhiên, những khoảng cách lớn hơn – cần phải có hành động cụ thể – điều này sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Ngoài ra bạn cũng sẽ tìm ra những khoảng cách được cải tiến nhưng không nhất thiết phải thực hiện ngay.

XÁC LẬP ƯU TIÊN

Hãy liệt kê từng lĩnh vực cần cải tiến và đánh dấu ở mức độ cao, trung bình, hay thấp theo từng khía cạnh về sự ảnh hưởng và tính khẩn cấp. Bạn không còn cách nào khác mà phải giải quyết những thay đổi có ảnh hưởng lớn và tính khẩn cấp cao. Hãy dùng cách thức này để xác định mức ưu tiên cho những thay đổi, sau đó nhóm chúng thành khoảng 8 đến 10 lĩnh vực cần thay đổi. Những nhóm này được gọi là những dự án thay đổi . Khi triển khai chiến lược  bản thân nhóm cần lưu ý giải quyết những thay đổi có khả năng ảnh hưởng cao trước khi dùng chúng trở nên cực kỳ khẩn cấp.

Nguồn  : Marketing Online 24h – Dịch vụ SEO từ khóa web TPHCM

Cảm ơn nhà tài trợ ( bảng giá máy đo nồng độ oxy hòa tan )

Cảm ơn các bạn theo dõi bài viết. Kỳ kế tiếp “[Tư Duy Chiến lược] HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ THAY ĐỔI

Xem thêm