Quản trị doanh nghiệp thế nào đạt hiệu quả trong bối cảnh covid-19?

0
361

Năm 2020 Việt Nam ghi nhận những tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, hoạt động quản trị doanh nghiệp theo đó cũng có sự thay đổi nhằm thích ứng. Hãy tìm hiểu biến chuyển linh hoạt trong quản trị doanh nghiệp trong nội dung bài viết dưới đây.

Trong bối cảnh của dịch covid-19 ảnh hưởng nặng nề trên toàn cầu cũng đặt ra thách thức cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt. Nhờ sự hỗ trợ vào cuộc của nhà nước, doanh nghiệp dần định hình quản trị tốt tạo vị trí đứng vững trên thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới

Nhờ sự thích nghi trên nền tảng quản trị tốt, doanh nghiệp vẫn đứng vững trong giai đoạn mới. Chia sẻ của Traphaco về quản trị doanh nghiệp là sự thích nghi thay đổi với bối cảnh mới, đây là bài học để doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Không chỉ chú trọng công tác quản trị, doanh nghiệp còn thuê đơn vị quản trị riêng nhằm xây dựng giá trị cốt lõi, đó chính là sức mạnh nội lực tạo đề kháng tốt cho Traphaco ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra.

Như vậy dù bối cảnh khủng hoảng của đại dịch diễn ra trên toàn cầu nhưng mức tăng trưởng doanh thu của đơn vị vẫn đạt 12%.

Cùng với đó là chiến lược kinh doanh bền bỉ khẳng định uy tín của thương hiệu tạo nên sự phát triển bền vững. Đây chính là điểm cạnh tranh ưu thế của Traphaco bởi trong bối cảnh khó khăn nguồn chi tiêu cần cắt giảm, người tiêu dùng thường tìm đến những doanh nghiệp uy tín bền vững.

Với Viettel Post quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh được định hướng theo hướng minh bạch hóa thông tin dịch vụ cung cấp đến người sử dụng.

Hoạt động này giúp nội bộ doanh nghiệp vận hành tốt hơn sơn với việc giao khoán đến từng bộ phận và số hóa đến từng hoạt động, tạo sự minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Theo đó 22 nghìn nhân viên trải rộng trên khắp 63 tỉnh thành trước đây quản lý theo các cấp, từ nay có thể trực tiếp làm việc với lãnh đạo cao nhất về mọi vấn đề công việc nhanh chóng nhất.

Trong lĩnh vực Logistics thông tin được công khai minh bạch giúp khách hàng tiếp cận và được hỗ trợ tối đa nằm đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ.

Linh hoạt và thích ứng

Sự tác động của dịch bệnh covid-19 khiến doanh nghiệp việc chịu ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí một bộ phận doanh nghiệp phải phá sản. Do đó những doanh nghiệp tồn tại cần thích ứng linh hoạt và làm mới mình nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn đầy khó khăn này. Lúc này nhanh chân thích ứng đáp ứng nhu cầu khách hàng cao nhất về chất lượng và nhanh nhất về dịch vụ chính là sự tồn tại sống còn của doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay cần xác định ảnh ba yếu tố mấu chốt đó là quản trị chiến lược, quản trị marketing và quản trị tài chính.

Trong bối cảnh này doanh nghiệp cần nhận định các yếu tố của quản trị bởi dù doanh nghiệp lớn nhiều vốn nhưng quản trị không tốt sẽ để lại hậu quả trong tương lai. Cần định hình lại quản trị chi phí bởi bối cảnh đã thay đổi, nếu như trước đây khi các chi phí cố định và đánh giá phổ biến như chi chuyên gia, chi phí mặt bằng… thì nay cần được định hình lại nguồn nhân lực.

Mô hình quản trị cũ sẽ khó thích ứng ảnh trong bối cảnh covid-19 và hội nhập trên toàn cầu. Do đó doanh nghiệp cần thay đổi trên mọi phương diện đặc biệt là minh bạch hóa trong quản trị thông tin và ứng dụng công nghệ trong vận hành phát triển kinh doanh.

Theo đó cần chú trọng đến các yếu tố về kinh tế, môi trường, con người. Cũng như các yếu tố như văn hóa doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh. Cùng với đó là cải tiến đổi mới xác định lại vai trò trò của người đứng đầu để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, văn hóa doanh nghiệp sâu sắc hơn, có như vậy mới đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hiểu đúng về những giá trị cần đạt được trong PR thương hiệu

Lưu ý những hoạt động cần có trong xây dựng thương hiệu